Apie mus

UAB reklamos agent?ra AVEIRAS ?kurta 1995 m.

Per daugel? met? sukaupta solidi patirtis ?gyvendinant klient? id?jas.

Visada skiriame didel? d?mes? paslaug? kokybei ir nauj? produkt? k?rimui. M?s? darbuotojai ?sigilins ? j?s? individualius poreikius ir pateiks jums optimaliausius sprendimus.

Kiekvienais metais ple?iame gamybin? baz?, tod?l dabar klientams jau galime pasi?lyti labai plat? asortiment? ?vairios reklamin?s, reprezentacin?s produkcijos.

Jei jums reikalinga orginali, efektinga ir efektyvi reklama, bei ?dom?s suvenyrai tai kreipkit?s ? mus, ir mes pabandysime visa tai ipildyti realyb?je. Visada siekiame Lietuvos (ir ne tik) rinkai pateikti nauj? produkt? - perliuk?" kuri? niekas negamina. 1997 m. tai buvo skaidr?s ikil?s (polimeriniai) lipdukai, kuriuos ir iandien s?kmingai gaminame. 2003 m. ?sigijome lazerin? graviruokl? LAZER PRO MERCURY, kurio pagalba prad?jome teikti graviravimo paslaugas. Daugelis buvo nustebinti graviruotais rieutais, citrinomis bei personalizuotais raikliais, bokalais ir daugeliu kit? graviruot? produkt?. 2006 metais padvigubinome savo paj?gumus lazerinio graviravimo srityje ?sigij? dar vien? lazerin? graviruokl? LAZER PRO SPIRIT.

2008 m. ?sigijome tre?i?, technologikai vien? i naujausi? pasaulyje, lazerin? graviruokl? LASER MINI MARKER. io ?renginio pagalba galime ant metalo graviruoti nuotraukas, markiruoti ?vairius daiktus.

iuo metu utikrintai galime teigti, kad AVEIRAS yra vienas i didiausi? lazerinio graviravimo ir markiravimo centr? Baltijos alyse.

Turimos ?rangos pagalba galime greitai ir kokybikai atlikti graviravimo ar markiravimo darbus ant ?vairiausi? suvenyr?, laikrodi?, tauri?, bokal?, raikli? ir kit? daikt?.

Taip pat galime markiruoti ?vairi? produkcij? pagamint? i metal?, medio, stiklo ir kit? mediag? (guolius, ?vairiausias metalines detales, butelius ir t.t.). Gaminame ?vairiausi? ?rengim? identifikacines korteles.

Atliekame popieriaus, organinio stiklo, faneros, medio lukto sud?ting? form? pjaustymo darbus.

Teikiame ofsetin?s ir ilkografin?s spaudos paslaugas, kuriame firmin? stili?, media reklam?. Gaminame antspaudus, netradicini? form? ir mediag? vizitines korteles ir atvirutes (i medio lukto).

Teikiame visas reklamos paslaugas (iskyrus iorin? ir internetin?)

Jaunas, nedidelis ir energingas kolektyvas visada stengiasi laiku ir kokybikai atlikti tiek vienetinius, tiek dideli? tira? usakymus.

M?s? paslaugomis naudojasi ne tik didel?s kompanijos, bet ir smulkios ?mon?s bei fiziniai asmenys, nes turim? ?rengim? pagalba atliekame ne tik didelius usakymus bet ir vienetinius. Taip pat nemaai paslaug? teikiame ir kitoms reklamos agent?roms.


Teikiamos paslaugos:

LAZERINIS GRAVIRAVIMAS, MARKIRAVIMAS, PJAUSTYMAS

VERSLO DOVANOS IR SUVENYRAI

ENKLIUK? IR RAKT? PAKABUK? GAMYBA

FIRMINIO STILIAUS K?RIMAS

ILKOGRAFIJOS DARBAI

OFSETIN?S IR SKAITMENIN?S SPAUDOS DARBAI

KONSULTACIJOS REKLAMOS KLAUSIMAIS

 

Atvykite pas mus ir tur?site pagalbinink? reklamos srityje.
Diaugiam?s gal?dami didinti savo klient? rat? pad?dami realizuoti j?s? id?jas.


 

S?KM?S JUMS IR J?S? VERSLUI!

Pagarbiai

Direktorius Darius Parnarauskas

Naujienos
Mūsų draugai